Cho e hỏi bên mình có dịch vụ triệt lông chân không ạ? Thời gian cho một liệu trình là bao lâu và cho e xin về mức chi phí cho gói triệt lông tay, chân a? Thanks a c

Hỏi ĐápDanh mục đơn: QuestionsCho e hỏi bên mình có dịch vụ triệt lông chân không ạ? Thời gian cho một liệu trình là bao lâu và cho e xin về mức chi phí cho gói triệt lông tay, chân a? Thanks a c
quỳnh em hỏi 1 tháng trước