Da dầu mụn

Liên hỏi 2 tháng trước

Chào bác sĩ! Da e bị đổ nhiều dầu và nổi nhiều loại mụn thì dùng thuốc gì được ạ?