Khoa thẩm mỹ da có áp dụng bảo hiểm ko?

Hỏi ĐápDanh mục đơn: QuestionsKhoa thẩm mỹ da có áp dụng bảo hiểm ko?
Lhvu hỏi 4 năm trước

Khoa bên mình có áp dụng bảo hiểm y tế không vậy?

1 Answers
Quý Nhân viên trả lời 4 năm trước

Khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y Dược, có áp dụng chế độ bảo hiểm y tế với điều kiện bạn đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thực hiện các danh mục điều trị theo quy định của Bộ Y tế và Cơ quan Bảo hiểm, hoặc chuyển tuyến đúng.