BS.CKI. Nguyễn Thị Kiều Trang

Bác sĩ điều trị Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Bằng cấp chuyên môn:

Bác sĩ điều trị Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Kinh nghiệm Da liễu - Thẩm mỹ Da:

Bác sĩ điều trị Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Nổi bật:

Bác sĩ điều trị Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM