TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Giảng viên Bộ môn Da liễu ĐH Y Dược TP.HCM

Bằng cấp chuyên môn:

2007: Bác sĩ đa khoa, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2010: Bác sĩ Nội trú và BS Chuyên khoa I chuyên ngành Da Liễu – ĐH Y Dược TP.HCM
2018: Tiến sĩ chuyên ngành Da liễu – ĐH Y khoa Kansai, Osaka, Nhật Bản

Kinh nghiệm Da liễu - Thẩm mỹ Da:

2010 – nay: Giảng viên Bộ môn Da liễu, ĐH Y Dược TP.HCM
2010 – nay: Bác sĩ điều trị khoa Lâm sàng, BV Da liễu TP.HCM
5/2019 – nay: Bác sĩ điều trị tại khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da, BV. ĐH Y Dược

Nổi bật:

Nghiên cứu chuyên sâu bệnh học về da; báo cáo viên các đề tài liên quan chăm sóc da, điều trị nhắm đích, liệu pháp ánh sáng và một số bệnh da hiếm trong các hội nghị liên quan Da liễu – Thẩm mỹ Da trong nước và quốc tế.