BS.CKII. Vương Thế Bích Thanh

Bác sĩ điều trị Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Giảng viên – Bộ môn Da liễu, Đại học Y Dược TPHCM

Bằng cấp chuyên môn:

Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1

Kinh nghiệm Da liễu - Thẩm mỹ Da:

Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1

Nổi bật:

Bác sĩ điều trị Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Giảng viên – Bộ môn Da liễu, Đại học Y Dược TPHCM